Grasrotandelen

Grasrotandelen er ei ordning frå Norsk Tipping der du som registrert spelar kan velge eit lag eller ei forening som du ønskjer å støtte – din grasrotmottakar.
Du kan sjølv bli med på å bestemme kven som skal motta inntil fem prosent av det du speler for hos Norsk Tipping. Innføringa av grasrotandelen inneber at ein del av Norsk Tipping sine speleinntekter vert fordelt direkte til lag og organisasjonar.

Me oppfordrar deg til å støtte oss i Radøy Brass!
Organisasjonsnummeret vårt er 993 751 057.

Du kan knytte deg til ordninga på følgjande måtar:
1. Hos kommisjonær: Oppgi org. nr. 9937 51507 til ein av Norsk Tipping sine mange kommisjonærar.
2. SMS: Send GRASROTANDELEN 9937 51507 til 2020 (tenesta er gratis)
3. Internett: www.grasrotandelen.no
4. Norsk Tipping mobilspel

Meir informasjon fins på www.grasrotandelen.no.
Her kan du òg følgje med på kor mykje grasrotandelane genererer for dei enkelte grasrotmottakarane.

Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!

grasrotandelen ny 2014