Kontakt

E-post: radoybrass82@gmail.com

Styret:
Leiar: Lene Therese Grindheim, 916 65 274

Nestleiar: Atle Ove Bruknapp, 950 36 917

Skrivar: Eirin Ottesen, 902 40 583

Kasserar: Marita Strandborg, 997 74 899

Styremedlem: Anders Gjendemsjø, 417 60 774